The main objectives of the project are gaining wider brand recognition of Amstone on international markets, and increasing an export income. The significant increase of sales and receiving international recognition will be considered as a required effect of undertaken actions.

Promoting the goods and the project itself will lead to wider brand recognition and establishing the company identity as a amber jewelry manufacturer which promotes the Polish Fashion Industry and Marka Polskiej Gospodarki ( Polish Brand) as a result.

Value of the project: 396 300,00 PLN

Amount of the contribution from the EU Funds: 336 855,00 PLN

Cele i efekty realizacji projektu:

Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest wzrost rozpoznawalności polskiej marki produktowej Amstone na arenie międzynarodowej oraz wzrost wolumenu przychodów z eksportu. Wymiernym efektem prowadzonych działań będzie umiędzynarodowienie działalności firmy Beneficjenta oraz wzrost sprzedaży.  Intensywna promocja projektu oraz asortymentu oferowanego przez Beneficjenta prowadzić będzie to do wzrostu rozpoznawalności marki, ugruntowania jej pozycji jako producenta biżuterii z bursztynu oraz promocji branży Mody Polskiej, a w konsekwencji Marki Polskiej Gospodarki.


Wartość Projektu: 396 300,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 336 855,00 PLN